Lotte Sønderby

Har ikke overenskomst med sygesikringen, men modtager forsikringsklienter og selvbetalere.

Tilbyder psykologiske undersøgelser, individuel psykoterapi, supervision til tværfagligt personale, læger og psykologer på vej mod specialistgodkendelse i psykoterapi og psykopatologi.

Særlig erfaring med

 • Psykoselidelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Dobbeltdiagnoser (psykiatrisk lidelse med samtidigt misbrug)
 • Misbrug af rusmidler
 • Motiverende samtaler
 • Psykologiske undersøgelser

Uddannelse

 • Uddannet pædagog i 1998
 • Uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2006
 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2009 
 • Godkendt specialist og supervisor  i psykopatologi af Dansk Psykolog Forening
 • Godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening
 • Specialpsykolog i voksenpsykiatri
 • Master i offentlig administration (Mpa)

Ansættelser

 • Selvstændig virksomhed siden 2018, herunder arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser
 • Tilknyttet Prescriba
 • Psykiatrisk afdeling i Vejle, affektivt sengeafsnit
 • Psykiatrisk afdeling i Middelfart
 • Center for socialt udsatte, Horsens 
 • Videnscenter for rusmiddelpsykiatri, Risskov 
 • Psykiatrisk afdeling på OUH
 • Frivilligt arbejde indenfor Psykiatrifonden, Joan Søstrene, Bedre Psykiatri, Foreningen Far.

Faglige medlemskaber

 • Komite for Etik, Dansk Psykologforening 
 • Hospitals-sektionen, Dansk Psykologforening

Kontaktoplysninger