At lære sig selv at kende er ikke tiltrækkende for alle og ikke behageligt for nogen.

– Horatio Etchegoyen, psykoanalytiker

Der kan være mange grunde til at søge professionel hjælp hos en psykolog. Det kan være et akut opstået problem, psykisk sygdom, sorg, krise og tab, der bringer dig i psykisk ubalance, arbejdsmæssige belastninger eller personlighedsrelaterede konflikter, der udfordrer dig i dine relationer til andre mennesker.

Psyken er en kompleks størrelse, og mennesker reagerer forskelligt på psykiske belastninger, traumer og kriser. For nogle udvikler det sig til psykisk lidelse.

Psykoterapi er en veldokumenteret behandlingsmetode overfor en lang række psykiske lidelser. Alt efter problemernes art, kompleksitet og omfang, kan et terapeutisk forløb være af kortere eller længere varighed.

At gå i psykoterapi er en krævende proces, som ikke kan forceres.
Til gengæld vil du opnå en dybere forståelse af dig selv, som kan åbne op for nye perspektiver og handlemuligheder. En sådan indsigt kan medføre større selvaccept, mere tilfredsstillende relationer og mindske psykisk lidelse.


Læs mere om, hvordan vi arbejder.