Uddannelses­klienter søges

Kenni er i gang med specialistuddannelsen i psykodynamisk psykoterapi og klinisk psykologi og søger i den forbindelse uddannelsesklienter, som har behov for et længerevarende psykoterapeutisk forløb.

Målgruppe

Deltagelse forudsætter, at du kan møde stabilt og forpligte dig til et forløb af minimum 1/2 års varighed.

Du skal være indstillet på samtaler minimum hver anden uge og kunne samtykke til, at terapisessionerne må videooptages. Videooptagelserne anvendes udelukkende i læring- og uddannelsesøjemed, dvs. at det kun er psykologer i en mindre gruppe inklusiv supervisor, der får adgang til materialet. 

Videooptagelserne tjener som kvalitetssikring for dig som klient, da det er udelukkende er terapeutens kompetencer, der er i fokus. 

Optagelserne slettes løbende, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage, uden at det får nogen negativ betydning for dit behandlingsforløb. 

Pris

Prisen for en samtale under uddannelsesordningen er kr. 700

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark er tilskuddet på kr. 300 pr. samtale. 

Er du interesseret i et længerevarende psykoterapeutisk forløb, og kan du sige ja til overstående rammebetingelser, er du meget velkommen til at kontakte os for en forsamtale.