Akkreditering

Klinikken er d. 27-04-2021 blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel ved IKAS og tildelt højeste status som akkrediteret uden bemærkninger.

I alt blev klinikken vurderet på 10 standarder, herunder klinisk praksis, journalføring, patientsikkerhed og kvalitet af behandlingen og disse vurderedes alle som “helt opfyldt”.

Certifikatet kan ses her 

Rapporten kan læses her

Hvad er Akkrediteringsnævnet?

Akkrediteringsnævnet er en uvildig instans under IKAS – Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet – der skal sikre, at de privatpraktiserende psykologer lever op til de høje, nationale kvalitetsstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel.