Sådan arbejder vi

At lære sig selv at kende er ikke tiltrækkende for alle og ikke behageligt for nogen”

– Horatio Etchegoyen, argentisk psykoanalytiker

At gå i psykoterapi er ikke noget quick-fix, men at arbejde hårdt og vedholdende med sig selv. Psykologisk forandring er kompliceret, følelsesmæssigt krævende og tager tid. Det tager tid at lære et menneske – og ikke mindst sig selv – virkeligt at kende.

I klinikken arbejder vi ud fra en psykodynamisk referenceramme og er fagligt og teoretisk bredt funderet.

Hvad betyder psykodynamisk? 

Psykodynamisk psykoterapi udspringer af den klassiske psykoanalyse og dækker over mange forskellige terapiretninger, hvoraf flere bygger på moderne psykoanalytiske principper.

Ordet psykodynamisk er sammensat af psyko = psyken og dynamisk = bevægelse

Hermed menes, at der er kræfter i psyken, der er i konstant bevægelse, og ofte i konflikt med hinanden og somme tider med realiteterne. Vores adfærd er ikke altid styret af fornuft, men ofte af ubevidste følelser, behov og impulser, som kan være både angst- og konfliktfyldte.

I den psykodynamiske behandling søger man at få adgang til de fortrængte, uerkendte, undertrykte, ubevidste konfliktfyldte følelser og impulser som skaber lidelse og problemer i relation til andre mennesker.

Vi er særligt optagede af at forstå i dybden, hvad der skaber og vedligeholder dine symptomer og arbejder ud fra den grundforståelse, at psykiske vanskeligheder opstår og udvikles i relationer, og har sammenhæng med den måde, hvorpå vi håndterer vores følelsesliv.

Ofte vil dine symptomer aftage, når det egentlige problem, herunder ubevidste forsvars-, reaktions- og relationsmønstre  adresseres og gennemarbejdes i en tryg og tillidsfuld relation.

Det ligger os meget på sinde at skabe et trygt rum, hvor vanskelige problemstillinger og svære følelser kan bearbejdes. Vi anerkender ethvert menneskes individuelle psykologi og vil møde dig med åbenhed, nysgerrighed og en ydmyghed over for det, vi ikke ved.

“I ethvert behandlingslokale bør der være to frygtsomme mennesker, patienten og psykoanalytikeren. Hvis de ikke er det, kan man undre sig over, at de gider at beskæftige sig med noget enhver ved

– Bion 1974

CROP-projektet

Klinikken indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er psykolog Huong Nguyen aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer (Common Factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy).

Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos Huong Nguyen er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.

Ønsker du at være med i forskningsprojektet, indebærer det, at du før starten af terapien og efter hver samtale skal udfylde nogle skemaer, som ligger i elektronisk form. Alt, hvad du giver af oplysninger, vil være anonymiseret og beskyttet, og vi får heller ikke adgang til oplysningerne.


Læs mere om priser og vilkår.