Priser og vilkår

Individuel samtale (45 min)
1050 kr
Ung mellem 18-21 år henvist med angst eller depression
Gratis
Parsamtale (90 min)
1500 kr
Familiesamtale (90 min)
1700 kr
Individuel supervision (60 min)  
1300 kr
Gruppesupervision (60 min)
1500 kr

Samtaler med lægehenvisning

Første samtale (45 min)
419,58 kr
Efterfølgende samtaler (45 min)  
349,87 kr

Første samtale

Den første samtale afvikles som en dobbeltkonsultation (90 min).
Pris for en dobbeltkonsultation (1. + 2. konsultation): kr. 769,45.

Ovenstående priser er gældende fra 1. oktober 2020 – 1. april 2021. Priserne reguleres af regionerne to gange årligt.

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologisk behandling, når betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere om betingelser og takster på “danmark”s hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200 pr. samtale. Har du ingen lægehenvisning, er du berettiget til et tilskud på kr. 300 pr. samtale.

Hvis du giver os besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes elektronisk, hvorefter du vil få udbetalt dit tilskud.

Betaling

Der betales efter hver konsultation via Mobilepay nr. 492722.
Vi tager ikke imod kontanter.

Afbud og udeblivelse

Ved forløb med lægehenvisning:

Afbud skal meddeles i så god tid som muligt og senest kl. 12.00 dagen før en aftalt konsultation, enten via telefonopkald (mobil: 42539100), via SMS til nævnte mobilnummer, eller via e-mail til mail@psykolog-hn.dk

Ved afbud senere end ovennævnte frist uanset årsag, opkræves afbudshonorar. Første gang koster det kr. 400. Anden gang kr. 900.

Udeblivelse uden afbud afregnes med fuld egenbetaling kr. 1050.

Ved første konsultation og efterfølgende dobbeltkonsultationer er afbudshonoraret 1750 kr.

Ved gentagne afbud afsluttes behandlingen.

Forløb uden lægehenvisning:

Afbud skal meddeles senest kl. 8.00 dagen før en aftalt konsultation. Ved for sent afbud opkræves fuldt honorar kr. 1050.