Priser og vilkår

Individuel samtale (45 min)
1100 kr
Ung mellem 18-24 år henvist med angst eller depression
Gratis
Parsamtale (90 min)
1700 kr
Familiesamtale (90 min)
2200 kr
Individuel supervision (60 min)  
1300 kr
Gruppesupervision 2 personer (60 min)
1650 kr
Gruppesupervision 3 personer eller flere (60 min)
1850 kr

Samtaler med lægehenvisning

Første samtale (45 min)
449,18 kr
Efterfølgende samtaler (45 min)  
374,54 kr

Første samtale

Den første samtale afvikles som en dobbeltkonsultation (90 min).
Pris for en dobbeltkonsultation (1. + 2. konsultation): kr. 823,72.

Ovenstående priser er gældende fra 1. april 2023 – 30. september 2023. Priserne reguleres af regionerne to gange årligt.

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologisk behandling, når betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere om betingelser og takster på “danmark”s hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200 pr. samtale. Har du ingen lægehenvisning, er du berettiget til et tilskud på kr. 300 pr. samtale.

Hvis du giver os besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes elektronisk, hvorefter du vil få udbetalt dit tilskud.

Betaling

Der betales efter hver konsultation via Mobilepay.
Vi tager ikke imod kontanter.

Afbud og udeblivelse

Skulle du være forhindret til en aftale, bedes du melde afbud i god tid, så en anden kan få glæde af tiden.

Ved forløb med lægehenvisning

  • Afbud skal meldes senest kl. 12.00 dagen før en aftalt konsultation via e-besked. Drejer det sig om afbud til første konsultation foregår det via e-mail til psykolog-hn@protonmail.com. Du vil altid modtage en bekræftelse på dit afbud.
  • Ved afbud senere end ovennævnte frist uanset årsag opkræves afbudshonorar. Første gang koster det kr. 450. Anden gang kr. 950.
  • Ved udeblivelse uden afbud betales fuld takst kr. 1100 og dobbelttakst ved dobbeltkonsultation.
  • Ved gentagne afbud eller udeblivelser afsluttes behandlingen.

Forløb uden lægehenvisning

  • Afbud skal meldes senest kl. 8.00 dagen før en aftalt konsultation. Ved for sent afbud eller udeblivelse uanset årsag betales fuld takst kr. 1100.
  • Får du samtalerne dækket af din sundhedsforsikring, skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker ved for sent afbud eller udeblivelser. Du vil derfor selv skulle betale for udeblivelsen.