Priser og vilkår

Individuel samtale (45 min)
1150 kr
Ung mellem 18-24 år henvist med angst eller depression
Gratis
Parsamtale (90 min)
1750 kr
Familiesamtale (90 min)
2250 kr
Individuel supervision (60 min)  
1350 kr
Gruppesupervision 2 personer (60 min)
1650 kr
Gruppesupervision 3 personer eller flere (60 min)
1850 kr

Samtaler med lægehenvisning

Priserne for tilskudsberettiget psykologbehandling reguleres af regionen og justeres to gange årligt. Regionen dækker 60% af honoraret, de resterende 40% er egenbetaling.

Den første samtale afvikles som en dobbeltkonsultation (90 min).
Efterfølgende samtaler (45 min).

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologisk behandling, når betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere om betingelser og takster på “danmark”s hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200 pr. samtale. Har du ingen lægehenvisning, er du berettiget til et tilskud på kr. 300 pr. samtale.

Hvis du giver os besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes elektronisk, hvorefter du vil få udbetalt dit tilskud.

Betaling

Der betales efter hver konsultation via Mobilepay.
Vi tager ikke imod kontanter.

Afbud og udeblivelse

Skulle du være forhindret til en aftale, bedes du melde afbud i god tid, så en anden kan få glæde af tiden.

Ved forløb med lægehenvisning

  • Afbud skal meldes senest kl. 12.00 dagen før en aftalt konsultation via e-besked. Drejer det sig om afbud til første konsultation foregår det via e-mail til psykolog-hn@protonmail.com. For igangværende forløb kan afbud foretages online 120 timer (5 dage) før aftalt konsultation. Afbud senere end 120 timer meldes i e-besked.
  • Ved for sent afbud uanset årsag betales et afbudsgebyr på 950 kr. Hvis du er forhindret i at nå frem til vores aftale eller bliver syg, men godt kan gennemføre samtalen virtuelt, kan samtalen foregå over video eller telefon.
  • Udeblivelse uden afbud afregnes med fuld takst kr. 1150 og dobbelttakst ved dobbeltkonsultation.
  • Ved gentagne afbud, udeblivelser eller manglende betaling afsluttes behandlingen.

Forløb uden lægehenvisning

  • Afbud skal meldes senest kl. 8.00 dagen før en aftalt konsultation. Ved for sent afbud eller udeblivelse uanset årsag betales fuld takst kr. 1150.
  • Får du samtalerne dækket af din sundhedsforsikring, skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker ved for sent afbud eller udeblivelser. Du vil derfor selv skulle betale for udeblivelsen.