Priser og vilkår

Individuel samtale (50 min)
1000 kr
Parsamtale (90 min)
1500 kr
Familiesamtale (90 min)
1700 kr
Individuel supervision (50 min)  
1200 kr
Gruppesupervision (50 min)
1500 kr

Samtaler med lægehenvisning

Første samtale (55 min)
408,46 kr
Efterfølgende samtaler (45 min)  
340,59 kr

Første samtale

Den første samtale afvikles som en dobbeltkonsultation (90 min).
Pris for en dobbeltkonsultation (1. + 2. konsultation): kr. 749,05.

Ovenstående priser er gældende fra 1. april 2019 til 1. oktober 2019. Priserne reguleres af regionerne to gange årligt: 1. april og 1. oktober.

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologisk behandling, når betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere om betingelser og takster på “danmark”s hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200 pr. samtale. Har du ingen lægehenvisning, er du berettiget til et tilskud på kr. 300 pr. samtale.

Hvis du giver os besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes elektronisk, hvorefter du vil få udbetalt dit tilskud.

Betaling

Der betales efter hver konsultation via Mobilepay nr. 492722.
Vi tager ikke imod kontanter.

Afbud og udeblivelse

Afbud skal meddeles i så god tid som muligt og senest kl. 16.00 dagen før en aftalt samtale, enten via telefonopkald (mobil: 42539100), via SMS til nævnte mobilnummer, eller via e-mail til mail@psykolog-hn.dk

Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte frist uanset årsag, opkræves et udeblivelselseshonorar svarende til egenandelen ved en sygesikringssamtale på kr. 341. 

Du mister ikke samtalen i forhold til din ret til i alt 12 samtaler pr. henvisning.

Ved gentagne udeblivelser vil der blive opkrævet dobbeltgebyr svarende til kr. 682.