Priser og vilkår

Individuel samtale (45 min)
1100 kr
Ung mellem 18-24 år henvist med angst eller depression
Gratis
Parsamtale (90 min)
1500 kr
Familiesamtale (90 min)
1700 kr
Individuel supervision (60 min)  
1300 kr
Gruppesupervision (60 min)
1500 kr

Samtaler med lægehenvisning

Første samtale (45 min)
420,17 kr
Efterfølgende samtaler (45 min)  
350,36 kr

Første samtale

Den første samtale afvikles som en dobbeltkonsultation (90 min).
Pris for en dobbeltkonsultation (1. + 2. konsultation): kr. 770,53.

Ovenstående priser er gældende fra 1. april 2021 – 1. oktober 2021. Priserne reguleres af regionerne to gange årligt.

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologisk behandling, når betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere om betingelser og takster på “danmark”s hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200 pr. samtale. Har du ingen lægehenvisning, er du berettiget til et tilskud på kr. 300 pr. samtale.

Hvis du giver os besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes elektronisk, hvorefter du vil få udbetalt dit tilskud.

Betaling

Der betales efter hver konsultation via Mobilepay nr. 616300.
Vi tager ikke imod kontanter.

Afbud og udeblivelse

Vi har lang ventetid og mange som står på venteliste til at komme i behandling.
Skulle du være forhindret til en aftale, bedes du melde afbud i god tid, så en anden kan få glæde af tiden.

Ved forløb med lægehenvisning:

Afbud skal meldes senest kl. 12.00 dagen før en aftalt konsultation, enten via telefonopkald (mobil: 42539100), via SMS, eller e-mail til mail@psykolog-hn.dk.
Du kan altid lægge en besked på vores telefonsvarer.

Ved afbud senere end ovennævnte frist eller udeblivelse uanset årsag opkræves afbudshonorar. Første gang koster det kr. 400. Anden gang kr. 875.

Ved gentagne afbud afsluttes behandlingen.

Forløb uden lægehenvisning:

Afbud skal meldes senest kl. 8.00 dagen før en aftalt konsultation. Ved for sent afbud eller udeblivelse betales fuld takst kr. 1100.