Kenni Beltoft

Klinisk psykolog & krisepsykolog, klinikkens sekretær.

Har ikke overenskomst med sygesikringen, men modtager forsikringsklienter og selvbetalere.

Tilbyder psykoterapi, debriefing individuelt og i gruppe, akut krisehjælp, krisepsykologisk rådgivning, individuel sorgterapi og sorgterapigrupper for pårørende til personer med alvorlig sygdom samt efterladte.

Varetager herudover supervisionsopgaver, tværfaglig supervision og ledelsessupervision.

Særlig erfaring med

 • Tab, sorg og krise
 • Alvorlig, invaliderende, livtruende sygdom, senfølger efter kræft
 • Pårørende til personer med kronisk eller alvorlig fysisk sygdom
 • Familiesamtaler og -rådgivning
 • Stress- og arbejdsrelaterede problemstillinger
 • Par- og samlivsproblemer
 • Belastningsreaktioner og livskriser

Uddannelse

Cand.psych. fra Syddansk Universitet i 2017.

Diplom i ledelse i 2007.

I gang med specialistuddannelsen i psykoterapi og klinisk psykologi.

Ansættelser

 • Privatpraksis på deltid siden 2018
 • Klinisk psykolog, Hospice Sønderjylland
 • Psykolog og surveyer ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 
 • Tilknyttet CRECEA krisekorps
 • Psykolog i PPR i Fredericia, Varde og Vejen Kommune
 • Psykolog i PPR i Nyborg Kommune
 • IT-chef og -konsulent

Faglige Medlemskaber

 • Dansk Psykolog Forening
 • Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi

Kontaktoplysninger

Telefon 60 16 96 00
E-mail kb@psykolog-hn.dk