Kenni Beltoft

Klinisk psykolog med særlig erfaring med sorg og krise ved alvorlig, invaliderende og livstruende sygdom samt tab ved dødsfald.

Tilbyder akut krisehjælp, krisepsykologisk rådgivning, individuel sorgterapi og sorgterapigrupper for pårørende til personer med alvorlig sygdom samt efterladte.

Sideløbende med privat praksis deltidsansat på Hospice Sønderjylland, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt tilknyttet CRECEA krisekorps.

Telefon 60 16 96 00
E-mail kb@psykolog-hn.dk

Har ikke overenskomst med sygesikringen og modtager ikke lægehenviste klienter.

Uddannelse

Cand.psych., fra Syddansk Universitet i 2017.

Diplom i ledelse i 2007.

Baggrund

  • Privatpraksis på deltid siden 2018
  • Klinisk psykolog, Hospice Sønderjylland
  • Psykolog ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 
  • Tilknyttet CRECEA krisekorps
  • Psykolog i PPR i Fredericia, Varde og Vejen Kommune
  • Psykolog i PPR i Nyborg Kommune
  • IT-chef og -konsulent
  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Medlem af Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi