Kenni Beltoft

Klinisk psykolog og erhvervspsykolog.

Specialviden om stress, sorg og krise.

Bred erfaring inden for psykologisk behandling og rådgivning, herunder familieterapi, forældrerådgivning, erhvervs- og krisepsykologisk rådgivning.

Flere års ledererfaring fra det private erhvervsliv. Tilbyder ledelsessupervision og supervision til tværfagligt personale.

Sideløbende med Psykologklinikken deltidsansat på Hospice Sønderjylland, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt tilknyttet CRECEA krisekorps.

Telefon 60 16 96 00
E-mail kb@psykolog-hn.dk

Har ikke overenskomst med sygesikringen og modtager ikke lægehenviste klienter.

Uddannelse

Cand.psych., fra Syddansk Universitet i 2017.

Diplom i ledelse i 2007.

Baggrund

  • Privatpraksis på deltid siden 2018
  • Hospice Sønderjylland
  • Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 
  • Tilknyttet CRECEA krisekorps
  • PPR i Fredericia, Varde og Vejen Kommune
  • PPR i Nyborg Kommune
  • IT-chef og -konsulent
  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Medlem af Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi