Huong Nguyen

Har overenskomst med sygesikringen og modtager lægehenviste klienter i Vejle.

Tilbyder individuel psykoterapi, par-, gruppe- og familieterapi, supervision til sundhedsfagligt personale, læger og psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelse.

Særlig erfaring med

 • Svære sindslidelser
 • Dobbeltdiagnoser (psykiatrisk lidelse og samtidigt misbrug)
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Angst og depression, præmenstruel dysfori (PMD), fødselsdepression og efterfødselsreaktioner.
 • Tab, sorg og krise
 • Efterladte efter selvmord
 • Psykiske eftervirkninger af abort
 • Alvorligt invaliderende, livstruende og kritisk sygdom
 • Senfølger (seksuelle, psykologiske og fysiske) efter kræft, organtransplantation og alvorlig sygdom
 • Pårørende til mennesker med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom
 • Parkinson (https://www.parkinson.dk/raadgivning/find-psykolog)
 • Autoimmune sygdomme, kroniske hudlidelser, herunder alopeci og urticaria
 • Kompliceret PTSD, vold og misbrug i familien
 • Senfølger efter seksuelle, fysiske og psykiske overgreb
 • Par- og samlivsproblemer

Uddannelse

 • Cand. Psych fra Aarhus Universitet 2009
 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2012
 • Specialistgodkendt i psykoterapi og klinisk psykologi med voksne af Dansk Psykolog Forening i 2019
 • 3-årig specialistuddannelse i psykoanalytisk/psyko­dynamisk psykoterapi ved Claus Haugaard Jacobsen, cand. psych. ph.d, specialist og supervisor i psykoterapi
 • 3 års egenterapi i gruppeanalytisk gruppe ved Kjersti Lien, speciallæge i psykiatri, gruppeanalytiker og supervisor i psykodynamisk psykoterapi
 • 1-årig Dobbeltdiagnoseuddannelse, Videncenter for Rusmiddelpsykiatri, Aarhus.
 • I gang med supervisoruddannelse i psykoterapi og på vej mod specialistgrad i sundhedspsykologi
 • Tilknyttet CROP forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet

Ansættelser

 • Privatpraksis med ydernummer siden 2018
 • Tilknyttet CRECEA krisekorps
 • Psykolog, Hospice Sønderjylland 2018-2019
 • Klinisk psykolog, Retspsykiatrien, Middelfart 2009-2018
 • Kræftens Bekæmpelse, Vejle 2006-2009
 • Frivilligt arbejde i Kræftrådgivningen, Vejle

Faglige Medlemskaber

 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
 • Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi
 • Selvstændige Psykologers Sektion, SPS
 • Kreds Trekantsområdet, DP

Kontaktoplysninger

 • Udfyld kontaktformularen på hjemmesiden her
 • Alle henvendelser besvares og visiteres af klinikkens sekretær.
 • Konsultationstider alle hverdage mellem kl. 7.00 og 13.00.
 • Video- og telefonkonsultation efter aftale.

Læs videre om, hvordan vi arbejder.