Om klinikken

Specialklinik for Psykoterapi & Klinisk Psykologi behandler voksne over 18 år med lette til moderate psykiske lidelser. Behandlingen er psykodynamisk psykoterapi, individuelt, par eller i gruppe. 

Ved lægehenvisning dækker den offentlige Sygesikring op til 12 samtaler. Ved angst og depression kan der genhenvises efter lægefaglig vurdering. 

Behandling i klinikken forudsætter, at du:

 • kan møde stabilt.
 • er somatisk udredt.
 • kan behandles monofagligt og uden langvarig medicinsk behandling. 
 • ikke er til fare for dig selv eller andre. 
 • har et moderat funktionsniveau.
 • kan drage relevant egenomsorg og tolerere et vist angst- og frustrationsniveau, også mellem konsultationerne.

Vi behandler ikke:

 • Svær angst eller depression.
 • Personer med kompliceret social problematik og lavt funktionsniveau.
 • Svær personlighedsforstyrrelse eller anden svær psykiatrisk lidelse, herunder ADHD og bipolar sygdom.
 • Alkohol- eller stofmisbrug samtidig med psykiatrisk lidelse. 
 • Svær selvskade eller udadreagerende adfærd.
 • Udtalt spisevægring.
 • Psykotiske lidelser. 
 • Akut selvmordstruede patienter.

Beliggenhed

Klinikken er beliggende på Worsaaesgade 1, centralt i Vejle, tæt på gågaden og få minutters gang fra stationen. Der er nem adgang med offentlig transport og gode parkeringsmuligheder i nærheden. 

Parkering

Der er 2 timers gratis parkering i P-hus Tróndur ved Volmers Plads 9, samt ved Føtexhus Havnen, Strandgade 20, 7100 Vejle. 

Faciliteter

Klinikken råder over 100 kvm og er indrettet med venteværelse, to konsultationssrum samt moderne toilet- og køkkenfaciliteter.

Klinikken har ikke handicapvenlig adgang. Er du kørestolsbruger eller gangbesværet tilbyder vi hjemmebesøg eller video- og telefonkonsultation som alternativ til fremmøde i klinikken. Kontakt os gerne for nærmere oplysninger og aftale.

Læs mere om, hvordan vi arbejder.