Om klinikken

Specialklinik for Psykoterapi & Klinisk Psykologi behandler voksne over 18 år med lette til moderate psykiske lidelser. Behandlingen er psykodynamisk psykoterapi, individuelt eller i gruppe. 

Ved lægehenvisning dækker den offentlige Sygesikring op til 12 samtaler. Ved angst og depression kan der genhenvises efter lægefaglig vurdering. 

Ifølge Regionens retningslinjer skal klienter henvist fra egen læge kunne profitere af psykologbehandling. Responderes der ikke tilstrækkeligt på den psykoterapeutiske behandling, eller der skønnes behov for en mere intensiv eller tværfaglig indsats, henvises til andet, relevant behandlingstilbud.

Behandling i klinikken forudsætter, at du:

 • kan møde stabilt.
 • er somatisk udredt.
 • kan behandles monofagligt og uden langvarig medicinsk behandling. 
 • ikke er til fare for dig selv eller andre. 
 • har et moderat funktionsniveau.
 • kan drage relevant egenomsorg og tolerere et vist angst- og frustrationsniveau, også mellem konsultationerne.

Vi behandler ikke:

 • Svær angst eller depression.
 • Personer med kompliceret social problematik og lavt funktionsniveau.
 • Svær personlighedsforstyrrelse eller anden svær psykiatrisk lidelse, herunder ADHD og bipolar sygdom.
 • Personer med alvorligt svækkede kognitive funktioner eller begavelsesmæssige problemer.
 • Alkohol- eller stofmisbrug samtidig med psykiatrisk lidelse. 
 • Svær selvskade eller udadreagerende adfærd.
 • Udtalt spisevægring.
 • Psykotiske lidelser. 
 • Akut selvmordstruede patienter.

Beliggenhed

Klinikken er beliggende på Worsaaesgade 1, centralt i Vejle, tæt på gågaden og få minutters gang fra stationen. Der er nem adgang med offentlig transport og gode parkeringsmuligheder i nærheden. 

Parkering

Der er 2 timers gratis parkering i P-hus Tróndur ved Volmers Plads 9, samt ved Føtexhus Havnen, Strandgade 20, 7100 Vejle. 

Faciliteter

Klinikken råder over 100 kvm og er indrettet med venteværelse, to konsultationssrum samt moderne toilet- og køkkenfaciliteter.

Klinikken har ikke handicapvenlig adgang. Er du kørestolsbruger eller gangbesværet tilbyder vi hjemmebesøg eller video- og telefonkonsultation som alternativ til fremmøde i klinikken. Kontakt os gerne for nærmere oplysninger og aftale.


Læse mere om, hvordan vi arbejder.