COVID-19

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. 

For at begrænse risikoen for smitte og sikre høj hygiejne gælder følgende forholdsregler ved fremmøde i klinikken:

  • Mød så vidt muligt præcist til tiden, så du opholder dig kortest muligt tid i venteværelset.
  • Rør ved mindst muligt.
  • Afsprit hænder før og efter konsultation. Der forefindes håndsprit i venteværelset og toilettet
  • Ved symptomer på coronavirus (feber, ondt i halsen, hoste, hovedpine, muskelømhed m.m) skal du aflyse din tid. Ved milde symptomer på sygdom, kan samtalen, efter gensidig aftale, konverteres til telefon- eller videokonsultation. Hvis du er nærkontakt til en person, der er testet positiv for Covid-19, må du ikke møde op i klinikken, heller ikke selv om du ingen symptomer har.