Ledelses­supervision

Om supervision

Supervision er en lærings- og træningsmetode, som psykologer anvender systematisk i oplæring af nye psykologer. Supervision er case-baseret, og du bringer en sag fra dit ledelsesarbejde op i supervisionen, hvor den analyseres med henblik på at forstå dynamikken i sagen. Herigennem udvikler du nye perspektiver på sagen, hvilket ofte giver dig nye handlemuligheder.

Om ledelsessupervision

Formålet med ledelses­supervision er at udvikle dine ledelses­kompetencer. Metoden er effektiv, fordi den tager udgangspunkt i dine aktuelle ledelsesdilemmaer. Du får værdifuld indsigt ud af hver session og indarbejder indsigten i din adfærd mellem sessionerne.

Målgruppe

Et ledelsessupervisionsforløb er ideelt for nye ledere og ledere, der ønsker indsigt i og udvikling af deres ledelsesstil.

Ledelsessupervision adskiller sig fra andre discipliner som coaching og ledersparring ved dens systematiske, psykologfaglige analysemetode. Vi tror på, at den praksisnære læring giver bedre udbytte end traditionel undervisning, fordi læringen tager udgangspunkt i lederens aktuelle situation. Desuden foregår supervisionen i et fortroligt rum, hvor lederen ikke skal præstere, men kan fokusere på læring og udvikling.

Dit udbytte

Du får et målrettet og kompetenceudviklende psykologfagligt perspektiv på dine aktuelle udfordringer, som eksempelvis kunne vedrøre konflikthåndtering, trivselsproblemer, mobning, stress i medarbejdergruppen, medarbejderudvikling eller forandringsledelse.

Kenni har specialiseret sig i supervision og har arbejdet med ledelse siden 2005.

Pris

Et supervisionsforløb med seks sessioner af en times varighed koster samlet 9.000 kr eksklusiv moms og evt. transport.